הצעת מחקר לעבודת סמינריון

גיבוש הצעת מחקר הוא שלב הכרחי ונחוץ לכתיבת סמינריון מקצועי ומוצלח. הצעת המחקר מאפשרת לשרטט בקווים כלליים ולמפות את הפרקים השונים בסמינריון. גיבוש הצעת המחקר מפורטת נותנת לסטודנט הזדמנות להיחשף מקרוב לנושא העבודה, ללמוד אותו בצורה מעמיקה ולתכנן כראוי את מהלך המחקר ויישומו. בכך, הצעת המחקר מסייעת לסטודנט לצלוח את מטלת הסמינריון ולכתוב עבודה אקדמית שלמה וטובה. 

מבנה הצעת המחקר:

מבנה סטנדרטי של הצעת מחקר כולל פירוט של נושא העבודה, שאלת המחקר ושיטת המחקר. רצוי שהנושא יעניין אתכם ברמה האישית ושהספרות לגביו תהיה נגישה וזמינה לכם. לפעמים נדרשים גם לפרט את ראשי הפרקים של עבודת הסמינריון.

בנוסף, מבנה ההצעת המחקר כולל, לרוב, גם רשימה ביבליוגרפית אקדמית ראשונית, עדכנית ורלוונטית לשאלת המחקר. נהוג להסתמך על כ-10 מקורות אקדמיים, מתוך הבנה כי בהמשך תהליך הכתיבה של עבודת הסמינריון יתווספו מקורות נוספים ואולי אף יישמטו מקורות מהרשימה המקורית בהצעת המחקר. לעיתים הצעת המחקר אף כוללת סקירה קצרה של חלק מהפריטים ברשימה הביבליוגרפית.

המלצות ודגשים בכתיבת הצעת מחקר:

נושא העבודה-

יש לבחור את נושא העבודה בצורה מושכלת. רצוי לוודא שיש לכם גישה למספיק ספרות רלוונטית ועדכנית העוסקת באופן ישיר בנושא המחקר. אם אנכם שולטים באופן מלא בשפה האנגלית כדאי לוודא שלפחות חלק מהפריטים בעברית בטרם בחירת הנושא. בנוסף, רצוי שהנושא יעניין אתכם (ולו במקצת), שכן, אתם הולכים להתעמק בו בחודשים הקרובים.

שאלת המחקר-

יש לנסח בבירור את שאלת המחקר ולהדגיש את חשיבותה ותרומתה האקדמית והייחודית.

שיטת המחקר-

יש לתאר את שיטת המחקר, צורת הדגימה והליך המנקר. שיטת המחקר מבהירה כיצד הסטודנט מתכוון ומתכנן לענות על שאלת או שאלות המחקר. 

אוכלוסיית המחקר-

יש לציין בפירוט את אוכלוסיית המחקר. יש לנמק ולהסביר כיצד תינתן לכם גישה לאוכלוסייה זו. השלמת סעיף זה תעזור לכם להימנע ממצב בו תבחרו לחקור אוכלוסייה שאינה נגישה ו/או זמינה לכם במלואה (למשל, מבחינה חוקית, אתית, מעשית וכו'). 

סקירת מקורות נבחרים-

סקירה קצרה בהיקף של פסקה של מספר בודד של פריטים ביבליוגרפיים אקדמיים ועדכניים. מומלץ לבחור מקורות בעל מהימנות אקדמית גבוהה שפורסמו בכתבי עת שפיטים (מאמר) או ע"י הוצאה לאור של מוסדות לימוד (ספר). בד"כ ספרים אלו צריכים לכלול רשימת מקורות בסוף הספר או בסוף כל פרק. מבחינת שנת פרסום נהוג לבחור מקורות מה-5-8 שנים אחרונות (עבודות סמינריון לתואר ראשון) ו-3-4 שנים אחרונות (עבודות סמינריון לתואר שני). בנוסף, כדאי שרשימת המקורות אותם תסקרו תהיה מגוונת ותכלול גם מקורות באנגלית (לכל הפחות פריט אחד). מומלץ שהרשימה לא תתבסס רק על תכנית הקורס ותילקח מתוך הסילבוס אלא תכלול מקורות חיצוניים. עבור כל פריט יש לתאר את טענות המאמר, ממצאיו העיקריים ומסקנותיו המרכזיות. בנוסף, יש לפרט ולנמק מדוע הפריט רלוונטי לעבודת הסמינריון שלכם.

 

כתיבת הצעת מחקר בתשלום:

נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בכתיבת הצעת המחקר. התחייבות למקוריות מלאה ולעבודה ברמה גבוהה ואיכותית.

לעזרה בכתיבת הצעת המחקר:

 

יניב: 050-2505022